Inici Camí de Sant Jaume. Des de Riudaura. 5-Fins a Montserrat. Un lloc conegut. Una experiencia desconeguda